Skapa dokument i SharePoint 2007

Att lägga till dokument till SharePoint är en smal sak. Lite mer arbete kan krävas om man vill knyta t ex metadata, contenttypes och rättigheter.

Vi börjar med att hämta vår sitecollection för att sedan hämta ett handtag till den site i vilken vi har vår lista, i detta fall ett dokumentbibliotek.

SPSite site = new
SPSite(“http://mymoss”);
SPWeb web = site.AllWebs[“DemoWeb”];

Och i denna site har vi nu ett dokumentbibliotek som heter Viktiga dokument. Vi väljer här att placera dokumentet i listans root.

SPList list = web.Lists[“Viktiga dokument”];
SPFolder folder = list.RootFolder;

Nu initierar vi en ny instans av FileStream klassen med filen vi vill lägga till i vårt dokumentbibliotek.

FileStream fs = new
FileStream(“CustomDok.docx”, FileMode.Open);

Slutligen lägger vi till vårat dokument och frigör våra resurser.

SPFile file = folder.Files.Add(“Mitt nya dokument”, fs, true);
fs.Close();
site.Close();