Förlorad metadata i SharePoint

Vid användande av Office 2003 på dokument som lagts till i SharePoint programatiskt via objektmodellen försvann metadata vid incheckning.
Problemet uppstår inte i Office 2007 inte heller om dokumenten läggs till direkt via SharePoint.

Det verkar som att Office 2007 klarar av dokument som endast har ContentTypeId informationen satt medan Office 2003 även kräver ContentType (dvs namnet). När dokument läggs till via SharePoint sätts både Id och namn, dock hade jag ansett att Id räcker väl vilket nu gav upphov till detta märkliga fel.